Zelena transformacija

Predstavitev: Razogljičenje elektroenergetskega sistema v Sloveniji

Climate change is one of the biggest challenges of our time. In the words of the former
president of the World Bank, it is a “fundamental threat to development” and “if we do not
confront [it], there will be no hope of ending poverty or boosting shared prosperity” (The
World Bank, 2014).

Magistrska naloga – Zelena preobrazba: načrt razogljičenja za slovenski elektroenergetski sistem in njegove makroekonomske posledice